CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC GIANG

Địa chỉ: 392 Xương Giang, phường Ngô Quyền, tp Bắc Giang

CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC GIANG

Địa chỉ: 392 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, tp Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3 854 610

Website: htttp://tuvanxdbg.com

Email: tuvanxd.bg@gmail.com