Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

2. Ban lãnh đạo Công ty

Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Huy Hùng
Phó chủ tịch HĐQT/TGĐ: Ông Nguyễn Đức Huân
Thành viên HĐQT: Ông Bùi Văn Giang
Thành viên HĐQT: Ông Nguỵ Quốc Hưng
Ban Kiểm Soát: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
Kế toán trưởng: Bà. Hoàng Thị Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *