Cơ cấu tổ chức

2. Ban lãnh đạo Công ty:

Chủ tịch HĐQT – Ông: Nguyễn Quang Tuấn
Phó chủ tịch HĐQT/TGĐ – Ông Nguyễn Đức Huân
Thành viên HĐQT – Ông Bùi Văn Giang
Thành viên HĐQT – Ông. Nguỵ Quốc Hưng
Thành viên HĐQT: – Bà. ĐàoThị Thanh Hương
Ban Kiểm Soát – Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
Kế toán trưởng – Bà. Hoàng Thị Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *