ĐHCĐ VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 18/4/2019 tại Hội trường Công ty CP Tư vấn – Đầu tư – Xây Dựng Bắc Giang đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2019.

Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn ICOGROUP – Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông. Nguyễn Đức Huân – Phó chủ tịch HĐQT Công ty; Các Ông/Bà là Thành viên HĐQT; Thành Viên BKS; các Cổ đông và toàn thể hơn 50 CBNV đang công tác và làm việc tại Công ty.

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của ông Ngụy Quốc Hưng – Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ công ty. Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch tập đoàn ICOGROUP/ Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày một số định hướng, kế hoạch, mục tiêu và tầm nhìn của Tập Đoàn khi quyết định đầu tư vào Công ty. Ngoài mục tiêu đưa ICO CONSTRUCTION là 1 Tổng công ty lớn trong Tập đoàn, Ông Tuấn còn đặt mục tiêu đưa công ty lên vị trí đứng đầu tỉnh Bắc Giang về lĩnh vực Xây lắp trong 5 năm tới.

Trong phần điều hành Đại hội của mình, Ông Nguyễn Đức Huân – P. chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty đã có báo cáo giải trình kết quả kinh doanh năm 2018, mục tiêu kế hoạch năm 2019 và định hướng phát triển Công ty với một số mảng kinh doanh mới, đột phá như: Mở thêm lĩnh vực Xây lắp; thêm ngành kinh doanh Công nghệ và Vật liệu xây dựng; giữa vững vị trí đứng đầu trong mảng Tư vấn; phấn đấu đưa mảng xây lắp phát triển mạnh bắt đầu từ những công trình, hạng mục của Tập đoàn. Bên cạnh đó Ông Nguyễn Đức Huân cũng tập trung vào việc tái cấu trúc, sắp xếp bộ máy quản lý tại công ty, ứng dụng những thành tựu của công nghệ vào quản lý, hướng tới tăng năng xuất, chất lượng, tăng tính trách nhiệm cho các cấp CBQL từ đó tập trung nâng cao tay nghề của CBNV và tăng thu nhập cho người lao động trong Công ty.

  • Về việc Sửa đổi Điểu lệ Công ty: Do Công ty đã chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, với mô hình quản lý, bộ máy quản lý mới, do đó việc thay đổi một số điều lệ công ty đã tồn tại từ lâu là một việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, việc thay đổi này phải đảm bảo tính nhân văn, vì người lao động, vì sự phát triển lâu dài của Công ty, do vậy đồng chí Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc và Đại hội đã thống nhất tiếp tục nghiên cứu và lùi việc sửa đổi Điều lệ công ty vào một thời gian hợp lý khác.
  • Đại hội đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, đổi mới với những kế hoạch, định hướng rất rõ ràng và quyết liệt. Đại hội cũng đã nhận được sự nhất trí rất cao của toàn bộ cổ đông có mặt về định hướng và những kế hoạch được thông qua.
  • Đại biểu đã biểu quyết việc thông qua thời điểm chốt báo cáo tài chính là ngày 31/12 hàng năm và thời gian tổ chức ĐHCĐ các năm về sau là trước 31/1 hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *