DOANH NHÂN – DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Nhằm chung tay với cả nước góp phần hỗ trợ cho những thành phần yếu thế, những đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19.
Ủng hộ cuộc vận động của Mặt trận Tổ Quốc Việt nam – Tỉnh Bắc Giang. Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Giang và Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp thông qua Mặt trận tổ quốc Thành phố Bắc Giang gửi tặng, đóng góp cho cuộc vận động số hiện vật là 1 tấn gạo tương đương với 12 triệu đồng.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và đây chỉ là một phần quà nhỏ. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo và CBNV Công ty luôn xác định đây cũng là một hoạt động thiết thực và là trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, xây dựng nên nét văn hóa trong mỗi CBNV của Doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *